آخرين مطالب

آثار روزهاي اول و دوم نقدوبررسي شد/سخت ترين نقدها متوجه غايبان مقالات

آثار روزهاي اول و دوم نقدوبررسي شد/سخت ترين نقدها متوجه غايبان

  بزرگنمايي:

فارس انلاين- نخستين تئاتري که در اين نشست توسط منتقدان مورد بررسي قرار گرفت، «چند روايت نامعتبر...» به کارگرداني سيد محمدهادي هاشم زاده بود که با حضور محمدحسن محمودي، مدرس دانشگاه و منتقد، علي محمد حسام فر، کارشناس تئاتر و صمد خدادوست، مجري جلسه به نقد و بررسي گذاشته شد.

«چند روايت نامعتبر...» اسير ميزانسن هاي پيچيده/فانتزي بازي بايد در اين تئاتر مهار شود

محمودي با اشاره به اينکه تئاتر «چند روايت نامعتبر...» اسير ميزانسن هاي پيچيده شده، عنوان کرد: اين نمايش به خاطر چنين رويکردي از مضمون عقب قرار گرفته و نقش اصلي بدين خاطر کمرنگ مي شود.

وي با اشاره به عنصري مانند اسب که در متن به آن اشاره شده، ادامه داد: نويسنده متن هوشمندانه اسب را به متن افزوده اما کارگردان اين تئاتر در ارايه آن چندان موفق نيست. از اين رو، توصيه مي کنم کارگردان سطح مطالعه در مکاتب جديد و کتاب هاي تازه تئاتر را نزد خود افزايش دهد تا در آثار بعدي از عناصري استفاده نمايد که براي مخاطب قابل پذيرش است.

وي يکي از امتيازهاي «چند روايت نامعتبر...» را گريم آن عنوان کرد و آن را نشان از توجه کارگردان به عنصر گريم دانست. زيرا در شهري که چسب لاتکس گريم به سختي يافت مي شود کارگردان با وسواس آن را تهيه کرده تا در کار خود مورد استفاده قرار دهد.

محمودي در عين حال طراحي بروشور تئاتر «چند روايت نامعتبر...» را مورد نقد قرار داد و اشاره به 14+ بودن اين نمايش را براي مخاطب عنصري عنوان کرد که اميد مي رود رعايت شود.

وي مضمون زيبا و طراحي يگانه رضا گشتاسب در ميزانسن هاي را از ويژگي هاي اين اثر نمايشي عنوان کرد که هاشم زاده در ميزانسن هاي شلخته و شلوغ گم کرده تا در ذهن مخاطب آشفتگي به بار آورد.

محمودي نکته بارز و ديگر نمايش يادشده را تفکر گروهي عنوان کرد و ادامه داد: البته چندان کارگردان در دريافت مضامين دقيق نشده است.

علي محمد حسام فر نيز با اشاره به نکاتي که برخي تماشاگران که اتفاقا از اهالي تئاتر و اعضاي گروه هاي شرکت کننده در اين جشنواره هستند روي معناشناسي، پيچيدگي ديالوگها و صحنه ها انگشت گذاشت و تمرين هاي طاقت فرساي گروه را در به ثمر رسيدن «چند روايت نامعتبر...» مورد اشاره قرار داد و گفت: با اينکه نمايش «چند روايت نامعتبر...» با کمترين نقصي اجرا شد و در صدا، ميزانسن، طراحي ها کمتر نقصي در اجراي نخست آن ديده مي شود.

وي «چند روايت نامعتبر...» را به لحاظ تصويرسازي شلوغ برشمرد و افزود: گرچه متن قصه گوست، اما جاهايي به واسطه کارگرداني زيادي قصه گويي مي کند.

اين بازيگر تئاتر و نمايش هاي راديويي پيرامون بازيگري در «چند روايت نامعتبر...»، تصريح کرد: بازي هاي در اين تئاتر با چندپارگي روبه روست و جنس بازي ها يکي نيست. البته ممکن است اين نقص از ميزانسن ها ناشي مي شود.

حسام فر درعين حال هيجان ناشي از قرار گرفتن در جشنواره را بي تاثير بر بازي ها ندانست و با اشاره به بازي نقش زن در «چند روايت نامعتبر...» عنوان کرد: فانتزي بازي بايد در اين تئاتر مهار شود. زيرا گرته برداري زياد از حد از شخصيت «گالوم» در فيلم ارباب حلقه ها در اين کار ديده مي شود.

سيدمحمدهادي هاشم زاده نيز استفاده از نشانهاسب را در اين متن به معني نجابت دانست و گفت: براي اين منظور و رسيدن به فضاي سوررئال از چوب لباسي به جاي اسب بهره بردم.

وي با تاکيد بر اينکه متن اين نمايشنامه را بايد نسبت به کارگردان سنجيد و نه نسبت به رضا گشتاسب، تصريح کرد: نگاه نويسنده متن به آن با نگاه کارگردان متفاوت است زيرا گشتاسب آنرا نوشته و به پايان رسانيده است.

باب شدن خيانتهاي خانوادگي در تئاتر/«دوزيست» آکادميک و علمي است

در ادامه تئاتر «دوزيست» با حضور پيمان زبرجدي، نويسنده و کارگردان برگزار شد که منتقد جلسه با بيان اينکه نقد کردن بلافاصله پس از اجراي نمايش کار سختي است، گردهم قرار گرفتن اعضاي گروه هاي شرکت يافته در جشنواره را هم انديشي پيرامون تئاتر عنوان کرد.

محمودي پيرامون تئاتر «دوزيست» با اين توضيح که ميان دانشجويان تئاتر موضوع خيانتهاي خانوادگي باب شده است، اظهار کرد: به نظر مي رسد اين موضوع چندان هم منصفانه در آثار تئاتري مورد نقد قرار نمي گيرد.

وي با اشاره به عناصر تعريف شده در صحنه «دوزيست»، ادامه داد: در اين نمايش با اثري رئال روبه روييم که بدون هيچ ميزانسن اضافي روي صحنه رفته است. البته تلاش کارگردان با ميزانسن هاي جذاب رخدادهايي نمايشي را رقم زده اما در ميانه کار از ريتم افتاده و خسته کننده شده است.

محمودي با توجه به اينکه ارجاعاتي به باغ وحش شيشه اي دارد، افزود: کنش اصلي قصه آنجاست که ضبط صدا در مجسمه قرار مي گيرد تا سير دراماتيک اشياء در قالب هنر نمايش نمود يابد.

اين مدرس دانشگاه ارزش تئاتر «دوزيست» را در آکادميک بودن آن عنوان کرد و افزود: اين نمايش داراي ساختاري آکادميک و فکر شده که در عين حال کاربردي است.

وي نقش خيانت در تئاتر «دوزيست» را مورد اشاره قرار داد و يادآور شد: خيانت در هر جامعه اي مورد نکوهش است اما در جهان نمايش بايد با هوشمندي مورد نقد قرار گيرد از اين رو قرار گرفتن اين عنصر در قالب «دوزيست» با رويکرد تئاتري دانشگاهي و علمي قابل ستايش است.

خلق اثر هنري اولويت «خواب در فنجان خالي»/سخت ترين نقدها متوجه کارگردانان غايب شود

در بخش پاياني نخستين نشست نقد و بررسي بيست و هفتمين جشنواره تئاتر فجر استان فارس تئاتر «خواب در فنجان خالي» محصولي از شهرستان هاي فسا و نورآباد ممسني به بحث گذاشته شد که منتقد جلسه اين تئاتر را در مواجهه هنرمند با خلق اثر هنري اولويت آن دانست.

محمودي با اشاره به پيشينه رضا طاهري، يکي از کارگردانان تئاتر «خواب در فنجان خالي»، بيان کرد: اين اثر انتخابي عالي از يک متن است. زيرا هر متني نياز به عناصر و نيروهايي دارد که به ظهور بهترين وجه خود برساند.

وي درعين حال موفق نبودن گروه را در «خواب در فنجان خالي» وابسته به کوتاه بودن زمان اعلام آرا انتخاب متن ها تا تمرين نمايش عنوان کرد.

رضا طاهري نيز در اين نشست که با تنش هايي ميان حاضران و منتقدان نيز همراه شد علت انتخاب اين متن را حاصل جلسات نمايشنامه خواني در شهرستان فسا ارزيابي کرد.

در اين نشست هنگامي که سطح اختلافات گفتماني ميان حاضران که اغلب از اعضاي گروه هاي شرکت کننده در جشنواره بودند و منتقدان جلسه بالا گرفت، مديرکل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان فارس تاکيد بر نشست هاي نقد و بررسي جشنواره تئاتر استاني را بزرگترين هدف اين رويداد عنوان کرد و گفت: در دوره هاي نه چندان کوتاهي با نبود نشست هاي نقد و بررسي آثار جشنواره متاسفانه روندي شکل گرفته که امروز شاهد تحمل نشدن انتقاد سازنده است.

بهزاد مريدي با بيان اينکه نقد ماهيتا هر آنچه در درام وجود دارد را بر اساس ساختارمندي مورد تحليل قرار مي دهد، ابراز کرد: چنانچه محصولي قرار باشد از اين جلسات بيرون بيايد نتيجه آوانگاردي و پيشرو بودن تئاتري هاست.

وي با توجه به اينکه هنر تئاتر هميشه پيشرو بوده، ادامه داد: سخت ترين نقدها در نشست هاي نقد و بررسي بيست و هفتمين جشنواره تئاتر استان فارس بايد از آثار کارگرداناني باشد که در اين جلسات حضور پيدا نمي کنند.

در پايان نخستين نشست نقد و بررسي آثار بيست و هفتمين جشنواره تئاتر استان فارس که تا دوشنبه 5 مهرماه در شيراز ادامه دارد، استاد حسن رونده، مسئول امور شهرستانهاي مرکز هنرهاي نمايشي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به جمع بندي تئاترهاي به صحنه رفته تا روز دوم جشنواره پرداخت.

گفتني است: بيست و هفتمين جشنواره تئاتر استان فارس که از 2 مهرماه در تماشاخانه هاي استاد هودي و استاد سپاسدار به همراه تالار حافظ فرهنگ و ارشاد اسلامي آغاز گشته، يکشنبه با به صحنه رفتن نمايش هاي «1+5» و «اسب قاتلين» از قيروکارزين، «پره پروانه پولادي» از شيراز، «رازها و دروغ ها» از استهبان و «تاپ تري آپ» از کازرون ادامه خواهد يافت.
نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

آفت هایی که گریبانگیر بلوطستان شدند/ تلاش منابع طبیعی برای حفاظت

درنگی در دادگاه متهمان آمیختن خاک و گندم در شیراز

فرهنگسرای رسانه شیراز، یک نام و دیگر هیچ

فرهنگ در اولویت باشد

متخصصان زبان و ادبیات فارسی را دریابید

بازماندگی از تحصیل و زباله گردی

جشن‌های غیرایرانی در سبد خانوار ایرانی

چرا 40 سال مرگ بر آمریکا

آنچه باید در مورد قطره آهن و اطفال بدانیم

قیمت رها شده است؛ نظارت نیز

چکش‌کاری آموزش‌وپرورش برای تقویت حقوق معلمان

خسروشیرین، نگین گردشگری روستایی در شمال فارس

فراموشی و خود فراموشی

فرار رو به جلو

گره کور متروی شیراز در زندگی همسایگان

وقتی خیابان‌ها کودکی را می‌بلعند

خزان کاغذی

سلامتی در دوران سالمندی با تغذیه مناسب

گشتی در خیابان زند شیراز/ سرگردانی میان دلار آبی و سفید

تا کی

کلوخ‌پز؛ شروع پاییز اقلیدی‌ها

بازچرخانی آب طرحی برای سازگاری با کم آبی در فارس است

از کوروش چه می دانیم

قوطی برخی عطاری ها همه چیز دارد بجز سلامتی

فقر مطالعات فرهنگی و اجتماعی درباره عشایر فارس

این سگان، راه سلامت بسته اند

داغ خشکسالی بعلاوه تبرسودجویی، می دهد زغال

فارس در پاسداشت بهمن بیگی عقب افتاد

شیرازی ها تلخ وشیرین هنرهفتم را یادآوری کردند/صفای سینما در گذشته

استاندارد نسبی مدارس

معلمان مدارس غیردولتی و تضییع حقوق

چالش بی‌تحرکی در زنان کارمند

چند می گیری تصادف کنی

به جای دارو

آیا آبی از انرژی خورشیدی گرم می شود

رسانه گردشگری

بازار قیصریه لار، نماد مقاومت در برابر قهر طبیعت

فرزندت کجاست

همنشینی تاریخ و کباب بی بی خانم گل در موزه ای خود ساخته

فرهنگ و خیابان

بود و نبود رسانه ها

دکه های خالی از مطبوعات، انباشته از تنقلات

گران ترین اعتیاد همراه

یخچال، دلوچه دوز کازرونی را دلسرد نکرده است

مردم چه می خواهند

چالش های جهانی شدن اصیل ترین بافت تاریخی خاورمیانه

دیده بان جوان خدا را دید

تالاب های فارس نه جان دارند و نه اعتبار

رؤیای بیداری

آب هست، اعتبار نیست