پایگاه خبری تحلیلی پیام فارس

آخرين مطالب

اقتصادي کردن هنر/ صنايع دستي هديه دهيم مقالات

اقتصادي کردن هنر/ صنايع دستي هديه دهيم

  بزرگنمايي:

فارس انلاين- خانه هاي جديد اما اين صندوق خانه را ندارند و با قفسه اي شيشه اي به نام بوفه آراسته شده اند که در رديف هاي آن با بشقاب هاي ميناکاري شده، تنگ هاي بلورين رنگي، ليوان هاي بلندقامت،سيني هاي ورشويي وگاهي عروسک هاي پارچه اي تزيين شده اند.
هم پستوخانه همچنين بوفه، صنايع دستي را درخود جاي داده اند که در هر دو حالت کاربرد اين صنايع دستي فقط براي لذت بصري بردن است و شايد سال به سال گردگيري شوند.
در اين ميان شايد برخي افراد باشند بخواهند از اين محصولات فوق العاده ارزشمند و زيبا استفاده کاربردي در زندگي کنند اما فکر اينکه ممکن است در اين ميان آن ها را از دست بدهند مانع از اين کار مي شود لذا تنها کارکرد صنايع دستي در اين زمانه، عمدتا کارکردي تزييني و اصطلاحا دکوري شده است و جنبه کاربردي آن اندک است.
امروز حکايت لذت بردن بصري از صنايع دستي يک موضوع فراگير شده و اين هنر اصيل را با چالش روبرو کرده است.
به نظر مي رسد گران بودن و نقش نداشتن صنايع دستي به عنوان وسيله اي براي زندگي يا کاربردي نبودن، منجر به کمرنگ شدن استفاده از صنايع دستي در زندگي شده است.

** گنجاندن در سبد خانوار
بنا به گفته بسياري از کارشناسان بخش صنايع دستي استان فارس، بازاريابي و فروش يکي از اصول مهم در هر عرصه اي به ويژه صنايع دستي است که اگر اين مهم وجود نداشته باشد، تلاش و قدمت هنر صنايع دستي و هنرمندان اين بخش ابتر است.
مردم ما در گذشته توجه ويژه اي به بخش صنايع دستي داشتند و صنايع دستي نقاط مختلف کشورمان در خانه ايرانيان ديده مي شد و اين خود عاملي براي تبليغات اين هنر بود اما امروز مردم به دليل شرايط نامناسب اقتصادي قدرت خريد صنايع دستي اصل را ندارند.
امروزه به دليل تاثير فراوان شرايط اقتصادي بر زندگي مردم، خريد صنايع دستي از سبد کالاي مردم ما خارج شده است که اين آفت بزرگ به اين بخش است.
امروز برخي از مردم ما به دليل علاقه به محصولات صنايع دستي اقدام به خريد محصولات با کيفيت نامناسب و يا چيني که عمدتا غير دست ساز و صنعتي هستند، مي کنند که فلسفه وجود محصولات بي کيفيت و چيني صنايع دستي در بازار کشور ما به ويژه استان فارس يک آفت در بخش صنايع دستي است.
امروز بيشتر فروش صنايع دستي استان فارس از وجود گردشگران به ويژه گردشگران خارجي است که هنر ايراني را پاس مي دارند و براي آن هزينه مي کنند.

** هديه و جاودانگي و رونق صنايع دستي
در اين ميان يکي از موارد مورد تاکيد در نظر بسياري از فعالان، هنرمندان و صنعتگران و سياستگذاران بخش صنايع دستي استان فارس براي رفع نقيصه فراموشي صنايع دستي و رخت بربستن از زندگي مردم، هديه دادن صنايع دستي به ويژه محصولات کاربردي است.
اگر در گام نخست ادارات و دستگاه هاي دولتي و در پي آن بخش خصوصي و عموم مردم خريد صنايع دستي را جايگزين هداياي خود به ديگران بکنند شاهد جهش در رشد و رونق اين بخش در استان فارس خواهيم بود.
در حال حاضر از 250 رشته صنايع دستي موجود در کشور 120 رشته در استان فارس وجود دارد که از اين تعداد 85 رشته صنايع دستي در اين استان فعال است.
رشته هاي خاتم سازي، قلمزني، کاشي هفت رنگ، خوشنويسي، نگارگري، تذهيب، نقاشي قهوه خانه اي، طراحي سنتي، گره چيني، گچبري، آيينه کاري، ميناسازي، حجاري، جواهرسازي، قلمکار سازي، حصيربافي و معرق، سوزندوزي، رودوزي سنتي، جلد سازي و صحافي سنتي، شيشه گري، نقاشي روي شيشه، تراشکاري روي شيشه، کاشي سازي، نازک کاري چوب، چرم دوزي و نقاشي روي چرم، از رشته هاي فعال صنايع دستي در فارس است.

** بخش دولتي رونق بخش بازار صنايع دستي
يکي از فروشندگان صنايع دستي استان فارس در بازار وکيل شيرازگفت: علاوه بر داخل کشور بسياري از توليدات صنايع دستي استان فارس از شهرت بين المللي برخوردار و داراي شناسه جهاني است اما اين روزها بخش صنايع دستي استان داراي بازار بي رونق و کساد است.
وي افزود: يکي از دلايل مهم بي رونقي بازار صنايع دستي بي توجهي به بازاريابي و بازارهاي هدف توليدات هنرمندان در داخل و خارج از کشور است که ما بايد براي هردو بخش رشد داخلي و خارجي صنايع دستي برنامه ريزي صحيح داشته باشيم.
اين فروشنده صنايع دستي که خواست نام او ذکر نشود بيان کرد: يکي از برنامه هاي مهم براي احياي صنايع دستي در داخل کشور، خريد و فروش اين محصولات در دستگاه هاي اداري و ارائه آنها به جاي هديه هاي دولتي است که کمک شاياني به احياي نگاه جامعه، رشد اقتصادي و تقويت هويت فرهنگي جامعه مي کند.
او اظهارداشت: به دليل قدرت تاثيرگذاري بخش دولتي، فرهنگ سازي و رونق بخشي به بازار فروش صنايع دستي بايد از دستگاه هاي دولتي آغاز شود تا به تدريج بر ديگر بدنه جامعه نيز اجرايي و در نهايت در جامعه نهادينه شود که اين فرهنگ سازي و رنق بازار صنايع دستي براي همه منفعت دارد.

** صنايع دستي، راهگشاي رفع مشکل بيکاري فارس
معاون گردشگري و امور زائران استانداري فارس گفت: با وجود اينکه کشور ايران يکي از سه قطب برتر صنايع دستي در دنيا است و تنوع محصولات آن نيز باعث شده کشورمان جايگاه ويژه اي داشته باشد اما در بحث تبليغات و بازاريابي و معرفي محصولات و توليدات صنايع دستي و هنرهاي سنتي کشورمان، مناسب با جايگاه هنرمندان و توليداتمان عمل نشده و اين باعث عدم فروش و رونق اين بخش شده است.
شاپور رستمي افزود: صنايع دستي يکي از بخش هاي مهم در رونق اشتغال و درآمدزايي در استان است که تاثير مهم در رفع معضل بيکاري و توسعه اقتصادي فارس دارد.
او ادامه داد: ايجاد اشتغال از اولويت هاي استان است و در شرايط کنوني بخش گردشگري و صنايع دستي اولويت استان براي رونق بخش اقتصاد است که توجه به اين بخش بايد مورد توجه جدي مسئولان قرار گيرد.
وي بيان کرد: بر اين باوريم يکي از راهکارهايي که مي تواند به ايجاد فرصت هاي شغلي و رونق صنايع دستي استان کمک کند، آموزش صنايع دستي در تمامي شهرستان هاي استان با استفاده از مربيان و استادکاران متخصص و باتجربه است.

** بازاريابي، مهم ترين بخش در رونق صنايع دستي
رستمي اظهارداشت: بحث معرفي و فروش مهمترين عاملي در رونق و توسعه صنايع دستي اسا که بايد براي رونق صنايع دستي استان مورد توجه قرار گيرد و در صورتي که اين مهم محقق شود، بسياري از معضلات و مشکلات فعلي فعالان صنايع دستي حل خواهد شد.
وي اضافه کرد: بازاريابي صحيح صنايع دستي مي تواند زمينه ساز ايجاد و حفظ اشتغال و درآمد پايدار شود.
معاون استاندار فارس گفت: بخش صنايع دستي استان نيازمند همکاري و هم افزايي همه جانبه دستگاه ها و مديران استان است که همه در استان بايد براي معرفي، رونق و توسعه اين بخش فعاليت کنند که در صورت تحقق اين مهم،هنرمندان صنايع دستي استان نيز آمادگي دارند حضور کمي و کيفي بيشتري در اين عرصه داشته باشند.
او وضعيت فعلي را شايسته جايگاه واقعي صنايع دستي استان ندانست و اضافه کرد: صنايع دستي استان فارس از غناي و شهرت جهاني برخوردار است که بايد از اين فرصت براي بهره برداري مناسب براي رونق و توسعه صنايع دستي استان استفاده کرد.
رستمي عنوان داشت: صنايع دستي استان فارس بخشي از فرهنگ و هنر ايران است که کمک به توسعه بازار توليد و مصرف مصنوعات صنايع دستي از طريق پيگيري طرح هاي تضمين خريد بعضي از محصولات برتر و ايجاد بازارچه هاي صنايع دستي مي تواند رونق مناسبي در بازار صنايع دستي ايجاد کند.
وي، عملکرد انجمن صنعتگران صنايع دستي استان در حوزه بازاريابي محصولات توليدي را ضعيف ارزيابي و بيان کرد: ضروري است که صنعتگران صنايع دستي در قالب تشکل هاي تعاوني و تقويت انجمن صنعتگران صنايع دستي ساماندهي و سازماندهي شوند.
رستمي افزود: در حال حاضر قيمت، کيفيت و نحوه ارائه آثار و صنايع دستي هماهنگي و همگوني مطلوبي ندارد که فروش مناسب صنايع دستي نيازمند کيفيت، قيمت و فرهنگ سازي مهم اين هنر در بين خانواده ها و جامعه است.
او اظهارداشت: در کنار پيچيدگي هاي ساخت و توليد آثار صنايع دستي، فروش و عرضه آثار هنري دست ساز، مساله مهمي است که مغفول مانده و مي تواند سرنوشت صنعت را در استان فارس که همه ساله پذيراي تعداد زيادي گردشگر داخلي و خارجي است تغيير دهد.

** راه اندازي شهرک صنايع دستي فارس
رستمي اضافه کرد: براي ايجاد شهرک صنايع دستي استان فارس زمين به وسعت 30 هکتار نياز است که در اين زمينه از بين چند قطعه زمين، يک زمين براي ايجاد اين شهرک مشخص و قطعي شده است.
معاون گردشگري و زيارتي استانداري فارس ادامه داد: اين قطعه زمين مشخص شده به وسعت 30 هکتار و در حاشيه بزرگراه حسيني الهاشمي شيراز است که پس از بررسي هاي همه جانبه کارشناسان و سرمايه گذار براي احداث شهرک صنايع دستي استان فارس مشخص شده است.
وي عنوان داشت: اين زمين بر اساس نيازسنجي ها و اولويت ها از جمله تسهيل در دسترسي، يک زمين براي احداث اين شهرک در شيراز انتخاب شده است که در حال حاضر مشاوران طرح توجيحي و مطالعاتي شهرک صنايع دستي را آماده و ارائه مي دهند تا در صورت تاييد و تصويب؛ کار به مرحله انعقاد قرارداد و عملياتي شدن پروژه برسد.
رستمي با بيان اينکه در سالجاري عمليات اجرايي احداث اين شهرک آغاز مي شود گفت: راه اندازي شهرک صنايع دستي در استان يک اقدام ضروري براي حمايت از هنرمندان و فعالان اين بخش است که اميدواريم هرچه سريعتر اين شهرک با هدف تجميع و توسعه هنرهاي سنتي و صنايع دستي فارس راه اندازي شود.
او افزود: سرمايه گذار براي شهرک صنايع دستي استان مشخص شده و مسايلي از جمله نقشه برداري، اجرا، نحوه فروش در قالب يک بسته سرمايه گذاري ارائه مي شود اما هنوز ميزان معيني از حجم سرمايه گذاري در اين پروژه مشخص نشده است.
رستمي بيان کرد: تلاش مي کنيم براي احداث و راه اندازي شهرک صنايع دستي در استان، بخش غير دولتي و انجمن هاي فعال در حوزه صنايع دستي استان را به کار گيريم تا اين بخش در استان رونق و توسعه يابد.
او با بيان اينکه شهرک صنايع دستي استان زمينه مناسبي براي احياي هنرهاي صنايع دستي فراموش شده و يا در حال فراموشي در استان است اظهارداشت: قرار است در اين شهرک صنايع دستي مباحث مربوط به صنايع دستي از جمله توليد، عرضه، بسته بندي، فروش و نمايشگاه ايجاد شود.

** اقتصاد، اشتغال و درآمد حاصل صنايع دستي
مدير کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان فارس نيز گفت: بخش صنايع دستي ظرفيت هاي منحصر به فردي در بخش اقتصادي دارد که مي تواند يکي از راه هاي مهم براي تحقق اقتصاد مقاومتي و ايجاد اشتغال در کشور باشد.
مصيب اميري افزود: سهولت در راه اندازي کارگاه هاي صنايع دستي، عدم نياز به سرمايه گذاري کلان، نياز نداشتن به مواد خارجي و سهولت در توليد سبب شده که صنايع دستي به عنوان يکي از مصاديق اقتصاد مقاومتي مورد توجه قرار گيرد.
وي بيان کرد: از سال گذشته تاکنون آموزش و صدور مجوز براي توليد بيشتر و رونق بخش صنايع دستي در استان مد نظر قرار گرفته که در اين زمينه طي سال گذشته 750 نفر در بخش صنايع دستي استان آموزش ديده اند.
اميري اظهارداشت: همه اين آموزش ها معطوف به ايجادکارگاه و اشتغال در استان شده و اينک نيز در بخش هاي مختلف صنايع دستي استان فعال هستند.
بنا به گفته مدير کل ميراث فرهنگي فارس، در حال حاضر 735 کارگاه، دو خانه، سه تشکل غير دولتي و 200 هزار نفر صنعتگر در بخش صنايع دستي در فارس فعال هستند اما فعاليت هنرمندان در اين بخش نياز به فروش محصولات و توليدات آنها نيز دارند و اگر توليدات هنرمندان ما فروش نداشته باشد، صنايع دستي دچار ضرر و زيان مي شود.
اميري معتقد است: هنر به ويژه هنر با حفظ اصالت خود همواره مورد توجه مردم بوده است و اما اگر هنرهاي دستي و سنتي در زندگي روزانه مردم مورد استفاده قرار نگيرد رفته رفته به فراموشي سپرده مي شود و در اين ميان هنرمندان ما نيز با پشتوانه چندين سال تجربه هاي گران بها، به آرامي و در سکوت از ميان ما مي روند، بي آنکه جايگزيني براي آنها باشد.
وي با بيان اينکه استان فارس در بسياري از رشته هاي صنايع دستي حرف هاي زيادي براي گفتن دارد بيان کرد: رونق صنايع دستي نياز به فرهنگ سازي و استفاده از اين هنرها درزندگي روزانه مردم ما دارد و اين درحالي است که اگر بازارهاي فروش توليدات و محصولات صنايع دستي جان نگيرد اين بخش همواره با رکود و بي رونقي همراه است که براي موفقيت در عرصه فروش نيز نيازمند تبليغات و بازاريابي صحيح براي فروش توليدات هنرمندانمان هستيم.
اميري اظهارداشت: متاسفانه به دليل رکود بازار فروش صنايع دستي به دلايل مختلف، امروز بسياري از استاد کاران و هنرمندان صنايع دستي ما يا براي دل خودشان کار مي کنند و يا اينکه براي تامين هزينه هاي اقتصادي زندگي خود راه هاي ديگري رابراي درامد در زندگي انتخاب کرده اند.
وي اضافه کرد: در بخش صنايع دستي بايد ظرفيت وتوان استان بر روي چند رشته صنايع دستي که معرف استان فارس است از جمله خاتم کاري، قلم زني، منبت کاري، کار بر روي چوب، کار بر روي شيشه و دست بافته هاي داري متمرکز شود.
او ادامه داد: معتقديم بايد فضاهايي استانداردي ايجاد شود که صنايع دستي مرتبط با هم در يک مکان باشند و ضمن توليدات اين بخش در معرض ديد همگان قرار گيرد.
اميري عنوان داشت: بر اين اساس به دنبال ايجاد ديدگاه جديد در صنايع دستي استان فارس هستيم که اين مهم با طبقه بندي موضوعي صنايع دستي و اختصاص فضاهايي ويژه به آنها، دنبال مي شود.
مدير کل ميراث فرهنگي فارس افزود: تلاش مي کنيم اين مکان ها به دليل دسترسي راحت، امکان بيشتر حضور توريست ها و گردشگران و توليد و فروش بيشتر، در نزديکي مکان هاي گردشگري و توريستي استان از جمله بازار وکيل شيراز باشد.
وي گفت: سرمايه گذاري بر روي چند رشته ويژه استان فارس، حمايت از صنايع دستي استان بيشتر و افزايش توليدات، آموزش، بازاريابي و فروش محصولات صنايع دستي استان را به دنبال دارد.
اميري بيان کرد: بايد فعاليت ها و تصميم گيري ها در بخش صنايع دستي استان فارس بازنگري و تعريف مجدد شود و اين درحالي است که فعاليت ها در بخش صنايع دستي استان فارس نبايد منحصر به شهر شيراز باشد بلکه صنايع دستي ويژه هر شهرستان بايد به صورت ويژه مورد توجه قرار گرفته و بر روي آن سرمايه گذاري شود.
وي اظهارداشت: در بخش صنايع دستي بايد بازارهاي فروش شناخته و توليدات بر اساس نياز بازار و مخاطبان توليد و به بازار عرضه شود.
اميري اضافه کرد: صنايع دستي بايد به فروش برسند در خانه هاي مردم استفاده شوند که مديريت بنگاه هاي صنايع دستي بايستي توان توليد بهينه و فروش موفق و تضمين شده محصولات صنايع دستي را داشته باشند.
او ادامه داد: در اين بخش ايجاد شاخص هاي صنايع دستي و بسته بندي محصولات صنايع دستي جهت حضور موفق در نمايشگاه هاي بين المللي از فعاليت هايي است که مي تواند راهگشا باشد.
مدير کل ميراث فرهنگي فارس عنوان داشت: هدف گذاري در بخش صنايع دستي استان فارس انجام شده است که تلاش مي کنيم به نقطه مناسب حضور بيش از 50 درصد هنرمندان و انجام توليدات اين بخش در فروشگاه ها، در استان فارس برسيم.
اميري با بيان اينکه توجه به صنايع دستي، در رونق اشتغال و توانمندي استان تاثير مطلوبي دارد افزود: برپايي نمايشگاه هاي فصلي و دائمي و شرکت در نمايشگاه هاي داخلي و بين المللي يکي از راه هاي بازاريابي و رونق فروش صنايع دستي است که اين مهم به عنوان يک اولويت در دستور کار بخش صنايع دستي استان است.
وي بيان کرد: در سال هاي اخير به دلايل مختلف و از جمله رقابت برخي کشورهاي ديگر دنيا و بحث تحريم هاي اقتصادي بازار محصولات صنايع دستي کشور دچار رکود شده اما اميدواريم بتوان جايگاه ويژه کشور و استان را دوباره بدست آورد.
او اظهارداشت: نبايد به صنايع دستي تنها به عنوان يک کالا نگاه شود زيرا صنايع دستي تبلور ويژگي ها و هويت فرهنگي مردم هر منطقه است.

** فروش، مشکل اصلي بي رونقي بازار صنايع دستي فارس
معاون صنايع دستي اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان فارس نيزگفت: متاسفانه نبود بازاريابي مناسب سبب شده که در زمينه فروش و بازاريابي صنايع دستي موفق نباشيم که يکي از دلايل اين مهم، عدم توجه به سليقه بازار، توليد طرح هاي سنتي و عدم بازاريابي مناسب است که موجب کم رونقي و گاه بي رونقي فروش صنايع دستي در استان فارس شده است.
زهرا الحمدي افزود: در زمينه طرح هاي صنايع دستي بايد با حفظ اصالت اثر، بازنگري شود و محصولاتي طراحي شود که در زندگي امروزه نيز کارکرد داشته باشند.
وي بيان کرد: يکي ديگر از مشکلاتي که سبب عدم فروش صنايع دستي مي شود عدم بازاريابي دقيق است که با برپايي بازارچه هاي دائمي و موقت صنايع دستي اين مشکل تا حدودي برطرف شده است.

** افزايش اشتغالزايي با تمرکز فعالان صنايع دستي
الحمدي افزود: هم اينک 750 کارگاه توليدي در حوزه صنايع دستي در اين استان فعال است که بخش عمده اين کارگاه ها يا در منازل فعالان اين حوزه برپاست يا کارگاه هاي توليدي در شرايط نامناسبي قرار دارد.
وي گفت: در فارس نيازمند فضاي شايسته اي هستيم که شاغلان صنايع دستي و متقاضيان جديد ورود به اين عرصه در آن به صورت متمرکز به توليد و عرضه محصولات توليدي بپردازند.
اوبيان کرد: اگر کارگاه هاي صنايع دستي متمرکز شود زمينه اشتغالزايي بيشتري فراهم مي شود، ميزان توليد نسبت به شيوه هاي توليد سنتي و کارگاه هاي کوچک افزايش مي يابد و بستر مناسب تري براي فروش فراهم خواهد شد.
الحمدي اظهارداشت: فعاليت هاي توليدي در حوزه صنايع دستي يکي از آسان ترين راه ها براي ايجاد اشتغال در بين همه صنايع است زيرا با کمترين ميزان سرمايه مي توان در اين حوزه ايجاد اشتغال کرد.
وي اضفه کرد: بر اساس آمار رسمي گمرک صادرات صنايع دستي و فرش دستبافت اين استان در سال گذشته 40 ميليون دلار بوده است که بايد با برنامه ريزي مناسب از توان و خلاقيت هنرمندان اين استان در زمينه هنرهاي سنتي و صنايع دستي بيشتر استفاده شود.
او ادامه داد: ارتقا و توسعه بخش صنايع دستي در استان فارس يکي از اولويت هاي اصلي اين بخش در استان است که تلاش مي کنيم مجمع صنايع دستي به ويژه در استان فارس تضعيف نشود.

** فعاليت 200 هزار صنعتگر در بخش صنايع دستي فارس
الحمدي اظهارداشت: در حال حاضر بيش از 200 هزار نفر صنعت گر در زمينه صنايع دستي در فارس مشغول به فعاليت هستند که عمده هنرمندان صنايع دستي ما در بخش دست بافته ها فعال هستند که در روستاها و عشاير حضور دارند.
وي اضافه کرد: صنايع دستي استان از چند جنبه نيازمند حمايت هاي جدي است اين حمايت ها بايد توسط دولت و بخش خصوصي انجام شود.
او ادامه داد: حمايت هاي دولتي شامل پرداخت تسهيلات به صورت سرمايه در گردش و سرمايه ثابت با بهره مناسب جهت حمايت از توليد، تجهيز کارگاه هاي توليدي، ايجاد بازارچه دائمي صنايع دستي براي فروش محصولات صنايع دستي، تامين مواد اوليه مرغوب، بازاريابي محصولات صنايع دستي در داخل و خارج از کشور است.
الحمدي عنوان داشت: حمايت هاي بخش خصوصي در اين بخش نيز شامل راه اندازي کارگاه هاي توليدي، شرکت در نمايشگاه هاي داخلي و خارجي، پيگيري دريافت تسهيلات و هزينه در حوزه صنايع دستي، سرمايه گذاري در زمينه توليد محصولات شاخص استان است.

** فروش توليدات صنايع دستي، مهمترين خواسته صنعتگران
مديرعامل اتحاديه صنايع دستي استان فارس هم گفت: يکي از بزرگترين مشکلات بخش صنايع دستي بحث فروش و بازار اين محصولات است که اين مهم مهمترين مطالبه هنرمندان و صنعتگران اين بخش است.
سلمان گورنگي با بيان اينکه براي رفع اين مشکل تفاهم نامه هايي ايجاد شده است افزود:معتقديم رفع بيشتر مشکلات فروش صنايع دستي، توسط صنعت گران مرتفع مي شود زيرا بايد بتوانند کالاهايي با کيفيت را توليد و آنها را به فروشگاه ها برسانند.
وي بيان کرد: امروزه کشورهايي مانند چين، تايوان و تايلند بازارهاي صنايع دستي دنيا را شناسايي و بازاريابي و کالاهاي صنايع دستي خودرا را همراه با معيارهاي روز دنيا توليد و توزيع مي کنند و اين نکته مهمي است که در صنايع دستي ما کمتر به آن پرداخته مي شود.
گورنگي اضافه کرد: تحول در بازار نيازمند توليد است که فعالان صنايع دستي ما بايد بتوانند همراه با نيازهاي روز دنيا و مخاطبان خود محصولات خود را توليد و بازارهاي هدف را مشخص کنند.
وي ادامه داد: با توجه به شعار دولت ها مبني بر صادرات غير نفتي، اگر صنايع دستي مطابق نياز روز دنيا توليد شود تاثير زيادي براي تحقق اين مهم در کشور دارد زيرا صنايع دستي ظرفيت هاي بالا براي کشور ايران دارد.
گورنگي با اشاره به وضعيت صادرات صنايع دستي در استان فارس نيز عنوان کرد: براي صادرات صنايع دستي در استان فارس با بخش هاي مربوطه جلساتي برگزار شده تا بتوانيم اين محصولات را به کشورهاي حاشيه خليج فارس و ساير کشورها صادر کنيم.
وي افزود: دست بافته هاي داري استان فارس بيشترين توليد و مشهورترين محصول صنايع دستي استان فارس است.

** احياي صنايع دستي فارس
رئيس اتحاديه تعاوني هاي صنايع دستي استان فارس افزود: استان فارس صنايع دستي ويژه و منحصر به فردي دارد که متاسفانه برخي از آنها به مرور زمان فراموش شده و يا در حال فراموشي است که ما در اين اتحاديه احياي اين صنايع دستي را با جديت دنبال مي کنيم.
گورنگي گفت: استان فارس يکي از قطب هاي توليد صنايع دستي کشور است طوري که در سال هاي گذشته از 250 رشته صنايع دستي موجود در کشور 120 رشته در اين استان فعاليت داشته و در حال حاضر نيز تنها 85 رشته در فارس فعال است.
وي بيان کرد: شهرستان هاي استان فارس صنايع دستي منحصر به فردي دارند که متاسفانه در حال فراموشي و يا نابودي هستند که با شناسايي اين هنرها، آنها را بازگشايي، احيا و معرفي مي کنيم.
او اظهارداشت: هنرهايي مانند خاتم سازي، قلمزني، کاشي هفت رنگ، آينه کاري، سازهاي سنتي، نگارگري و تذهيب را بيشتر مي توان در شهر شيراز به صورتي متمرکز يافت و دست بافته هايي که بيشتر مختص زندگي ايلات و عشاير بوده را مي توان در اکثر شهرستان هاي استان سراغ گرفت.
وي اضافه کرد: متاسفانه در حال حاضر در برخي از اين رشته ها تنها يک يا دو هنرمند وجود دارد که در کنار احياي اين رشته هاي صنايع دستي، بحث آموزش آنها به نسل جوان را پياده سازي مي کنيم تا بتوانيم اين هنرها را حفظ کنيم.
گورنگي ادامه داد: هنرهاي سنتي از جمله سفال و سراميک استهبان، دو کارگاه توليدي در رشته هاي نمد مالي و گيوه دوزي با هنرمندان زبر دست و ماهر در اين شهرستان احيا شد و در شهرستان خرم بيد رشته پلاس بافي و در ميمند نيز رشته شيشه گري مورد توجه ويژه واقع شده است. وي بابيان اينکه ساير هنرهاي دستي موجود در استهبان از جمله منبت، معرق، گليم بافي همچنان فعال و در حال توليد مي باشد عنوان داشت: احيا و راه اندازي توليد انبوه هنرهاي دستي شاخص درسطح استان فارس از اولويت برنامه هاي اين اتحاديه است.

** عرضه محصولات در اماکن گردشگري فرصتي براي صنايع دستي
گورنگي افزود: عرضه محصولات صنايع دستي فارس در اماکن گردشگري فرصتي مناسب براي فعالان اين بخش است به طوري که گردشگران ضمن بازديد از اماکن گردشگري با صنايع دستي استان نيز آشنا مي شوند.
مدير عامل اتحاديه صنايع دستي استان فارس گفت: مدتي است که ميراث فرهنگي فارس در برخورد با صنايع دستي استان رويکرد تازه اي در پيش گرفته که تمام تلاش اين اداره کل، اقتصادي سازي صنايع دستي در استان است لذا اداره کل ميراث فرهنگي فارس رويکرد هاي مختلفي براي توسعه اقتصادي اين صنايع انجام داده است.
گورنگي از جمله اين اقدامات را اختصاص مکان هاي گردشگري فارس به هنرمندان حوزه صنايع دستي عنوان و اظهارداشت: يکي از بسترهايي که بي گمان به رونق فروش کمک مي کند، برگزاري نمايشگاه در کنار بناهاي شاخص تاريخي است که در طول سال و به مناسبت هاي مختلف نمايشگاه هايي در اين زمينه برپا مي شود.

** همت همگاني براي رونق صنايع دستي فارس
يکي از گردشگران که خود را حامي صنايع دستي معرفي کرد هم گفت: فارس از ديرباز يکي از استان هاي مشهور در عرصه محصولات دست ساز در کشور و در جهان بوده و در برخي ازرشته ها و محصولات اين استان شهرت جهاني دارد، اما متاسفانه در طول سالها نه مردم و نه بخش دولتي توجه شاياني به اين ظرفيت منحصر به فرد کشور و استان فارس نشده است.
خانم غضنفري که درحين خريد يکي از محصولات گليم و گبه فارس بود، افزود: توجه به صنايع دستي فارس همواره يکي از خواسته هاي اصلي مردم، هنرمندان، فعالان و صنعتگران اين بخش از مسئولان استان و کشور بوده است در حالي که توجه به صنايع دستي به معناي توجعه و رشد ديگر بخش ها از جمله اشتغال، اقتصاد، گردشگري، فرهنگ و هنر نيز هست.
وي با بيان اينکه صنايع دستي استان فارس در تعداد و تنوع منحصر به فرد است به طوري که به هر کجاي استان فارس که سفر کنيم دست ساخته هاي هنرمندان اين استان چشم نواز و روح نواز است بيان کرد: اگر به صنايع دستي توجه شود علاوه بر رشد يک بخش شاهد توسعه استان در بسياري از بخش ها خواهيم بود.
غضنفري اظهارداشت: امروز صنايع دستي نجات بخش اقتصاد کشور و به طور خاص استان فارس زيرا به با توجه به توانمندي و ظرفيت استان در اين بخش به راحتي مي تواند اقتصاد مردم استان را تامين و رشد داد.
او اضافه کرد: در بخش صنايع دستي با سرمايه اندک مي توان به ارزش افزوده بالايي دست يافت ضمن اينکه اين صنعت محدوديت زمان و مکان ندارد و مي تواند هويت کشور را بيشتر بشناساند.

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

جلوه جدید گردشگری فارس در نوروز 98

دام هایی برای ثروت

نوروز، نماد زایش است نه مرگ جانداران در تنگ بلور

چهارشنبه سوری را به چهارشنبه سوزی تبدیل نکنید

عید آمد و ما قبا نداریم

اشکال در اشکال هندسی

نخستین واکنش `حامی` به حاشیه کنسرت شیراز

حیوان خانگی هم می‌تواند ناقل هاری باشد

میانبری کاذب تا پرده سینما

شهر صدرا بدون سامانه حمل و نقل؛ ترافیکش سهم شیراز

گنبد نمکی، جاذبه گردشگری بکر در جهرم

زمین را نگهبان باشیم

یادی از حمید برنا، خیّر سلامت و مدرسه‌ ساز جهرمی

شجاعانه به استقبال تغییرات برویم

`نه` به نگاه ویژه به زادگاه مدیران

زوج ها خوب شنیدن را یاد بگیرند/ لزوم پرهیز از ایده آل گرایی

آب پاکی 2 سرد‌‌‌ار روی د‌‌‌ست د‌‌‌لواپسان

دام های قاچاقچیان برای دامداران فارس

نورآباد ممسنی تکه‌ای از بهشت

قلعه تبر جهرم، تاریخی اما تک افتاده

داراب؛ شهرستان قصرها و آبشارها

چگونگی رفتار با کودکانی که مبتلا به صرع هستند

معماری سنتی هست چه نیازی به رومیان!

200 مقاله در ششمین کنفرانس سالیانه «انرژی پاک» ارائه می شود

تفاوت کنفرانس ورشو و کنفرانس گوادلپ

پاسدار امین

چشمه‌ای که برای پریشان جوشید/ باران حال تالاب را خوب می‌کند

نقص پلکانی

تلخ و شیرین های چهار دهه روزنامه نگاری

عناوین نخست مطبوعات 23 بهمن شیراز

نقش مردم فسا در پیروزی انقلاب اسلامی ایران

نگاه انقلاب به رفاه اجتماعی

مرور خاطرات انقلاب در شیراز با دو مبارز انقلابی

تلاش برای حذف نقاط حاد‌‌‌‌‌ثه‌خیز فارس

هنر را به بها دهند نه بهانه

گره ترافیکی

کشف جدید در نقش رستم طی نیم قرن اخیر بی نظیر است

از پیشنهاد اصلاح شروط طلاق تا برابری دیه

گیگ‌های تو خالی

مسیرهای دوچرخه سواری، تبلیغات یا نسخه ای برای نجات شیراز

ترس واهی از فضای مجازی

نگاه جامع به FATF نیاز آینده اقتصاد کشور

محرومیت زدایی و توسعه روستایی در سایه انقلاب اسلامی

رویای صنعتی شدن

نمکی بر زخم تبلیغات حوزه سلامت

صفحه حوادث مطبوعات، تیغ دو لبه است

سرنوشت ادبیات فارسی در فضای مجازی

مشکلات آخرین امید بیماران جنوب کشور

سهم‌ خواهی فارس از 20 هزار شغل‌ فرهنگی

از قلم تا قمه