آخرين مطالب

اينجا تفنگ ها هر روز شليک مي کنند مقالات

اينجا تفنگ ها هر روز شليک مي کنند

  بزرگنمايي:

فارس انلاين- شکار غيرمجاز تهديدي براي مناطق زيست محيطي استان فارس به ويژه مناطق حفاظت شده است که شمار بيشتري از حيات وحش از جمله کل و قوچ و ميش در آن زيست مي کنند.
بنا بر گزارش ها، همواره دراين مناطق پژواک تيراندازي شکارچيان غيرمجاز که به قلب کوه ها مي خورد شنيده مي شود و بازتاب مي يابد ، آمارها هم حکايت از آن دارد که برخورد با شکارچيان غيرمجاز در اين عرصه هاي طبيعي تمامي ندارد و همچنان شکارچي شکار مي کند، محيط بان به تعقيب و گريز مي پردازد، قانون جريمه تعيين مي کند و در نهايت، کبک و تيهو و هوبره ، قوچ و کل و بز و ميش کباب مي شوند.
آسيب جدي در اين فرايند وقتي است که موضوع برخورد با شکار چيان غير مجاز به روزمرگي بيفتد ، به عبارتي ديگر اگر مجازات ها بازدارنده باشد ، اگر حفاظ هاي مناطق حفاظت شده محکم باشد ، اگر نيروي کافي محيط بان و قرق بان در اين مناطق به کار گمارده شود ، اگر امکانات رد يابي و کنترل نا محسوس به اندازه کافي در مناطق وجود داشته باشد ، اگر فرهنگسازي براي آگاهي عمومي شکارچيان به اندازه کافي صورت بپذيرد و اگر روزمرگي در اين عرصه رخت بر بندد و اگر هاي ديگر اگر به ميدان بيايند و به عينيت و اقدام و عمل تبديل شوند مي توان اميد داشت که ديگر شاهد شنيدن صداي غرش تفنگ ها در مناطق حفاظت شده فارس نباشيم .
بر اساس آمار اداره کل حفاظت محيط زيست فارس ،هشت منطقه حفاظت شده ، 12 منطقه ممنوعه، 2 پارک ملي، يک پناهگاه حيات وحش و يک منطقه گردشگري در طبيعت فارس شناخته شده است، هر کدام از اين مناطق بر اساس درجه و کيفيت حفاظتي و اهميتي که در مناطق طبيعي دارد تحت مراقبت و حفاظت قرار دارد.
تنگ بستانک (بهشت گمشده)، آبشارمارگون، منطقه ارژن پريشان، منطقه بهرام گور، زيستگاه هرمود، منطقه ميانجنگل، زيستگاه بصيران ومنطقه ماله گاله ازجمله مناطق حفاظت شده فارس هستند که در شهرستان هاي مرودشت، سپيدان، کازرون، ني ريز، لارستان ، فسا ، اقليد و شيراز قرار دارند.
12 منطقه شکارممنوع نيز شامل کوه درا، کوه گرم ، مناطق چاه نفتي ، دالان، پادنا، توت سياه ، دره باغ، کوهستان، مل بلند، کوه هوا، تنگ خور، بيدبيده وخرمنکوه در استان فارس است.
همچنين درفارس تاکنون 2 پارک ملي با نام هاي "بمو" به وسعت 48 هزارهکتار و بختگان به وسعت 160 هزار هکتار شناسايي و حفاظت شده است.
پارک بمو با گونه هاي گياهي گون و درمنه و گونه هاي علفي و دارا بودن ساختار دشت ،تپه ماهور و کوهستان از جمله مناطق داراي جاذبه براي شکارچيان غير مجاز است .
منطقه حفاظت شده هرمود لارستان که کوه سر به فلک کشيده شب نيز درآن واقع شده و محل زندگي قوچ ،ميش وکل به شمار مي آيد، عرصه اي است که از تير رس شکارچيان غير مجاز درامان نيست .
** شمار محيط بانان، يک سوم نياز فارس
در ساليان خيلي دور که گونه‌هاي جانوران به کم رنگي امروز نبود شکار يک سرگرمي مهيج به حساب مي‌آمد اما امروزه اين کار هدفي جز نابودي زيستگاه‌ها و انواع گوناگون حيوانات به خصوص براي گونه‌هاي کم ياب دنبال نمي‌کند.
مدير کل حفاظت محيط زيست استان فارس در اين باره گفت: شکار غيرمجاز به عنوان يک تهديد جدي عرصه هاي طبيعي فارس را مورد آسيب قرار مي دهد، اين تهديد هم در مناطق حفاظت شده و هم در خارج از اين مناطق وجود دارد.
دکتر حمزه ولوي افزود: براي برخورد بازدارنده با شکار غيرمجاز نيازمند تامين نيروي انساني و محيط بان هستيم، شمار محيط بانان دراستان فارس اکنون يک سوم نيازهاي واقعي ما است به عبارتي اگر 2 برابر شمار فعلي نيز تامين شود هنوز نمي توان ادعا کرد که پوشش نيروي انساني محيط بان در عرصه هاي حفاظتي فارس کامل باشد .
وي ادامه داد: هم اينک نيروي کافي براي مناطق زيست محيطي نداريم اما با افزايش ضريب حفاظت اقدامات اساسي انجام شده است.
مديرکل حفاظت محيط زيست استان فارس گفت: بر اساس سرشماري هاي انجام شده جمعيت حيات وحش در مناطق زيست محيطي فارس امسال حدود 15 درصد افزايش داشته است ، شکار و تخريب زيست گاه هر چند دو عامل اصلي تهديد مناطق به شمار مي آيد اما اقدامات حفاظتي هم افزايش يافته است .
ولوي در ادامه گفت : علاوه بر اينکه ما بايد در مناطق حفاظت شده فعاليت هاي بازدارنده و حفاظتي انجام دهيم بايد نسبت به افزايش ضريب حفاظت ساير مناطق نيز اقدام شود ، مناطق گسترده اي از استان فارس وجود دارد که اکنون در رديف مناطق حفاظت شده نيست و به صورت پناهگاه حيات وحش يا مناطق شکار ممنوع و ساير مناطق اداره مي شود ، اين يک مطالبه عمومي است که مردم از ما مي خواهند که ضريب حفاظت در اين مناطق را افزيش دهيم.
مدير کل حفاظت محيط زيست استان فارس درادامه با بيان اينکه هر 40 هزار هکتار منطقه حفاظت شده استان فارس تنها يک محيط ‌بان دارد گفت: با توجه به اينکه به طور ميانگين براي هر 10 هزار هکتار منطقه تحت پوشش محيط زيست استان يک نفر محيط ‌بان در نظر گرفته شده اما در برخي مناطق هر 40 هزار هکتار منطقه حفاظت شده استان تنها يک نيروي محيط ‌بان دارد.
ولوي با اشاره به وسعت گسترده يک ميليون و 200 هزار هکتاري تحت پوشش محيط زيست استان فارس اظهار داشت: در برخي از اين مناطق براي هر 40 هزار هکتار تنها يک نيروي محيط‌ بان در استان وجود دارد.
وي با بيان اينکه مناطق چهارگانه از پارک ملي بمو تا مناطق حفاظت شده با يک ميليون و 200 هزار هکتار مساحت تحت پوشش اين اداره کل قرار دارد افزود: در مجموع 250 محيط‌ بان در استان فارس به خدمت مشغولند که به طور ميانگين براي هر 10 هزار هکتار يک نفر محيط‌بان و در برخي مناطق نيز براي هر 40 هزار هکتار يک نيرو تعيين شده است.
مديرکل محيط زيست استان فارس خاطرنشان کرد: در برخي مناطق حساس از جمله پارک ملي بمو براي هر هزار هکتار يک محيط‌ بان در استان فعاليت دارند.
وي بر ضرورت افزايش مجازات هاي قانوني در برخورد با شکارچيان غير مجاز تاکيد کرد و گفت: هر چند شکارچيان حيات وحش جريمه هاي ميليوني مي پردازند اما همچنان در برخي مناطق شاهد شکار غير مجاز هستيم .
وي از افزايش 16 برابري جريمه شکار پلنگ خبر داد و گفت : بر اساس مصوبه شماره 380 شوراي عالي حفاظت محيط زيست کشور ،بهاي جانوران وحشي از لحاظ مطالبه ضرر و زيان افزايش قابل توجهي يافت.
به گفته مدير کل حفاظت محيط زيست فارس :بر اساس اين مصوبه بهاي هر نوزاد پستاندار وحشي که به هنگام شکار در رحم مادر باشد معادل بهاي خود پستاندار محاسبه خواهد شد، اين در حالي است که در مصوبه قبلي اين ميزان نصف بهاي جانور مربوطه بود.
دکتر ولوي همچنين گفت: بر اساس اين مصوبه، ميزان ضرر و زيان ناشي از شکار پلنگ 800 ميليون ريال، گوزن زرد 600 ميليون ريال ، قوچ و ميش ،کل و بز وحشي و آهو و جبير 100 ميليون ريال، شکار دليجه 200 ميليون ريال و خرس 500 ميليون ريال تعيين شده و اين در حالي است که در مصوبه قبلي ميزان ضررو زيان ناشي از شکار قوچ و ميش 18 ميليون ريال ، پلنگ 50 ميليون ريال و دليجه 20 ميليون ريال اعلام شده بود. در اين مصوبه جريمه هوبره بالغ و جوجه و حتي تخم هوبره 200 ميليون ريال تعيين شده است.
به گفته مدير کل حفاظت محيط زيست استان فارس، در جرايم مصوب در حال اجرا براي شکارچيان حيات وحش، ضرر و زيان ناشي از شکار و صيد برخي از گونه ها تا 16 برابر افزايش يافته است.
** يادي از محيط بانان شهيد
در پايان يادي مي کنيم از منوچهر شجاعي محيط بان شهيد پارک ملي بمو که در مقابل سلاح به دستان در اين پارک سينه سپر کرد و با شليک متخلفين حادثه دلخراش شهادت او رقم خورد .
تابستان امسال بار ديگر گلوله اي از سر بغض ورزي و ناداني به سوي ارزشهاي اين آب و خاک شليک و پيکر محيط بان سبز پوش محيط زيست فارس بر روي دستهاي همرزمانش در سنگر حفاظت از انفال الهي قرار گرفت.
شجاعي بيست وسومين شهيد محيط بان عرصه حفاظت از محيط زيست استان فارس بود که در طول 27 سال گذشته با علاقه به طبيعت و خلايق ارزشمند الهي و حمايت از ثروت ملي ايران اسلامي در سنگر صيانت از محيط زيست فعاليت کرد و تنها با درک اين واقعيت با عشق جان ارزشمند خويش را بر سر اين راه گذاشت .
منوچهر شجاعي محيط بان پارک ملي بمو که با ضرب گلوله شکارچيان مجروح شده بود در اثر شدت جراحات وارده، در آخرين ساعات جمعه چهارم تيرماه امسال در بيمارستان شهيد رجايي شيراز به خيل شهداي محيط بان پيوست و در 39 سالگي همسر و 2 فرزند خود را تنها گذاشت .
نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

متخصصان زبان و ادبیات فارسی را دریابید

بازماندگی از تحصیل و زباله گردی

جشن‌های غیرایرانی در سبد خانوار ایرانی

چرا 40 سال مرگ بر آمریکا

آنچه باید در مورد قطره آهن و اطفال بدانیم

قیمت رها شده است؛ نظارت نیز

چکش‌کاری آموزش‌وپرورش برای تقویت حقوق معلمان

خسروشیرین، نگین گردشگری روستایی در شمال فارس

فراموشی و خود فراموشی

فرار رو به جلو

گره کور متروی شیراز در زندگی همسایگان

وقتی خیابان‌ها کودکی را می‌بلعند

خزان کاغذی

سلامتی در دوران سالمندی با تغذیه مناسب

گشتی در خیابان زند شیراز/ سرگردانی میان دلار آبی و سفید

تا کی

کلوخ‌پز؛ شروع پاییز اقلیدی‌ها

بازچرخانی آب طرحی برای سازگاری با کم آبی در فارس است

از کوروش چه می دانیم

قوطی برخی عطاری ها همه چیز دارد بجز سلامتی

فقر مطالعات فرهنگی و اجتماعی درباره عشایر فارس

این سگان، راه سلامت بسته اند

داغ خشکسالی بعلاوه تبرسودجویی، می دهد زغال

فارس در پاسداشت بهمن بیگی عقب افتاد

شیرازی ها تلخ وشیرین هنرهفتم را یادآوری کردند/صفای سینما در گذشته

استاندارد نسبی مدارس

معلمان مدارس غیردولتی و تضییع حقوق

چالش بی‌تحرکی در زنان کارمند

چند می گیری تصادف کنی

به جای دارو

آیا آبی از انرژی خورشیدی گرم می شود

رسانه گردشگری

بازار قیصریه لار، نماد مقاومت در برابر قهر طبیعت

فرزندت کجاست

همنشینی تاریخ و کباب بی بی خانم گل در موزه ای خود ساخته

فرهنگ و خیابان

بود و نبود رسانه ها

دکه های خالی از مطبوعات، انباشته از تنقلات

گران ترین اعتیاد همراه

یخچال، دلوچه دوز کازرونی را دلسرد نکرده است

مردم چه می خواهند

چالش های جهانی شدن اصیل ترین بافت تاریخی خاورمیانه

دیده بان جوان خدا را دید

تالاب های فارس نه جان دارند و نه اعتبار

رؤیای بیداری

آب هست، اعتبار نیست

توان بیش از پیش آثار تاریخی فارس برای جهانی شدن

مسئولان پیوند خود را با مردم محکم کنند

کلیسای چهارصدساله شیراز نیازمند مهربانی

عرصه بر حیات وحش تنگ شده است/ پرندگان مهاجر به فارس نمی آیند