آخرين مطالب

برخورد غرض ورزانه رسانه هاي جهان با راهپيمايي اربعين مقالات

برخورد غرض ورزانه رسانه هاي جهان با راهپيمايي اربعين

  بزرگنمايي:

فارس انلاين- اخبار ساعت بيست و يک شنبه شبکه اول سيما گزارشي چند دقيقه اي از عدم پوشش راهپيمايي بزرگ شيعيان جهان اسلام در اربعين امسال توسط شبکه هاي خبري و سخن پراکني مطرح جهان و شبکه هاي ماهواره اي فارسي زبان داشت.
در اين گزارش يادآوري مي شدکه با وجود اين که اين شبکه ها از انواع تجمع هاي مختلف در سطح جهان همچون تجمع هاي خاص بودائي ها در هند يا کشورهاي آسياي شرق گرفته تا جشن هاي مضحک رنگ ها و پرتاب گوجه فرنگي به يکديگر گزارش هاي مختلف پخش مي کنند اما هيچ برنامه يا گزارش خبري در مورد يکي از بزرگ ترين پياده روي و تجمع هاي مردمي در سطح جهان که در اربعين شهادت امام حسين (ع) و ياران با وفايش هر ساله در کشور عراق برگزار مي گردد، تهيه و پخش نمي کنند؟!
طبق آمارها امسال اين پياده روي عظيم ميزبان بيش از بيست ميليون زائر بوده است و بالاي دو ميليون نفر ايراني به عراق سفر کردند و اين در حالي بود که مرز مهران به دليل هجوم و کثرت بالاي جمعيت از صبح پنجشنبه بسته شد که در صورت وجود زير ساخت هاي لازم جمعيت ايرانيان راهي شده به عراق بيش از آمار کنوني مي گرديد.
البته ذکر يک نکته قبل از شروع اين مطلب ضروري است که در مباحث تئوري تهيه خبر و گزارش محور ارزش گذاري خبر يا گزارش وجود دارد. ارزش خبري نيز به مؤلفه هاي متعددي مرتبط مي باشد يا بهتر بخواهيم بگوييم خبر برداشتي عيني از واقعيت ها است که داراي يک يا چند ارزش خبري باشد. حال چند ارزش خبري را به عنوان مثال مطرح مي کنيم. ارزش هاي خبري همچون فراواني تعداد، مقدار و بزرگي رويداد و ارزش خبري استثنا و شگفتي که در خصوص تعداد، مقدار و بزرگي رويداد منظور رويدادهايي مي باشد که درآن آمار و ارقام بالا باشد و تعداد کثيري از هر چيزي را شامل شود. اما در رابطه با ارزش هاي استثنا و شگفتي در خبر، مقصود رويدادهاي خارق العاده و نادر است که اتفاقي عجيب و منحصر به فرد محسوب مي گردند که در حالت عادي رخ نمي دهند.
اين موارد را از آن جهت نوشتيم تا به اين موضوع پي ببريم که از لحاظ ارزش خبري يک تجمع بيست ميليون نفري شامل عراقي ها، ايراني ها، لبناني ها، سوداني ها، اردني ها و ... از نظر آمار داراي ارزش خبري بالايي مي باشد و همچنين اين پياده روي بيست ميليوني همراه با موارد و اتفاق هاي خاص و منحصر به فرد است که ارزش خبري اسثتنا و شگفتي را نيز دارا است.
مردماني که بي هيچ چشمداشتي و با خواهش و تمنا از شما پذيرايي مي کنند و اين پذيرايي شامل يک عدد خرما يا يک استکان چاي مي تواند باشد تا سفره اي رنگين از غذاها يا ماساژ دادن رايگان پاي زائرين و شرکت کنندگان در اين پياده روي عظيم شيعيان جهان و دعوت انسان هايي غريبه با التماس به منزل خود براي پذيرايي و استراحت يا استحمام بدون دريافت وجه يا هزينه اي که تمام اين صحنه ها و اتفاق ها از نظر شگفتي ارزش خبري و تهيه گزارش هاي مخاطب پسند دارد.
پياده روي چند روزه شايد از سوي جوانان زياد عجيب نباشد اما در اين مسير افراد کهنسال را مي بينيد، زناني را مشاهده مي کنيد که کودک هاي خردسال را به همراه آورده اند، انسان هاي داراي معلوليت و ... که تمام آنها ارزش خبري دارند و سوژه هاي زيبا براي مخاطب هاي رسانه هاي مختلف جهان و غول هاي اين عرصه دارد که صد در صد از بسياري موارد پخش شده در شبکه هاي ماهواره اي، خبري و رسانه هاي مختلف جذابيت بيشتري دارد، اما اين رسانه ها تجمع عظيم و چند روزه اربعين را پوشش نمي دهند و اين گونه يک سؤال کليدي در ذهن انسان هايي که مي خواهند واقع بين باشند، ايجاد مي شود.
اين سؤال که چرا اين رسانه ها که مدعي حرفه اي بودن هستند و در همه جا حضور دارند و خبرها، اتفاق هاي ريز و درشت را رصد مي کنند و انعکاس مي دهند، از انعکاس اين رويداد مهم با ارزش هاي خبري بالا امتناع مي کنند و در خصوص آن خبري را منتشر نمي کنند و گزارشي را پخش نمي کنند؟!
به راستي چرا شبکه هاي خبري و رسانه هاي مطرح غربي ها و به خصوص آمريکايي ها اجازه نمي دهند مخاطبان گسترده آنها برخي واقعيت هاي زيباي مسلمانان را ببينند و از رويدادهاي خاص مسلمانان که وحدت بخش و نشان دهنده معنويت خاص مي باشد، مطلع شوند؟
چرا آنها از اين موضوع وحشت دارند که مخاطب هاي آنان يک سري واقعيت هاي دنياي اسلام و به خصوص شيعيان را مشاهده کنند و آنگاه در رابطه با اسلام، مسلمانان و شيعيان جهان قضاوت کنند؟! چرا آنها کشتار حيوان هاي انسان نماي تکفيري و داعشي را با صدها تحليل و گزارش منتشر مي کنند تا اسلام هراسي را ترويج دهند، اما اين نمادهاي زيبا و معنوي را تحليل نمي کنند و حتي از انتشار خبر آن نيز ممانعت مي ورزند؟!
همه اين چرا ها دلايل خوبي است تا مطمئن شويم اين رسانه ها بر خلاف ادعايي که دارند، بي طرف نيستند و فعاليت هاي رسانه اي آنها جهت دار و با اهداف خاص مي باشد که اهداف آنها هم در راستاي منافع مسلمانان، شيعيان و به خصوص کشور مقتدر منطقه يعني ايران اسلامي نيست.
دليل عدم انتشار خبر پياده روي اربعين آيا جز اين است که آنها نمي خواهند مردم جهان از اين رويداد منحصر به فرد و اتحاد و وحدت با شکوه شيعيان مطلع شوند؟! به راستي غول هاي رسانه اي و شبکه هاي وابسته به سلطنت طلب ها، صهيونيسم ها در اين عدم انعکاس هدفي جز محدود کردن انتشار خبر اين اجتماع عظيم را دارند؟!
واقعاً بنگاه هاي سخن پراکني و خبري بزرگ جهان چگونه مي توانند اين عدم پوشش خبري را توجيه کنند و اين يک مدرک معتبر در رابطه با قصد و غرض ورزي آنها در انعکاس اخبار و رويدادهاي وحدت آفرين مسلمانان و به خصوص شيعيان است.
البته شبکه هاي فارسي زبان که مخاطب هاي اندکي دارند، تحت هيچ شرايطي مطلبي مثبت از ايران اسلامي و شيعيان منتشر نمي کنند و تنها مسايل منفي را با بزرگ نمايي منتشر مي نمايند و در خصوص صادق نبودن آنها در ارائه مطالب به مخاطب هاي خويش هيچ شک و شبهه اي وجود ندارد.
به عنوان مثال با ديدن يا شنيدن يکي از بخش هاي خبري اين شبکه هاي مضحک که پخش مي شود، حتي يک مطلب اميد بخش و مثبت در خصوص کشورمان را نمي شنويد و تمام مطالب مطرح شده تنها سياه نمايي و سياه نمايي است و توقعي هم از آنها نمي رود چون هدف آنها نا اميد کردن مردم و سياه نمايي تمام و کمال است و تنها افرادي که خود خواسته مي خواهند دروغ بشنوند به اين شبکه ها مراجعه مي کنند و مخاطب اين شبکه هاي مي گردند يا انسان هايي که همچون کبک سر به زير برف برده اند!
اما در خصوص غول هاي رسانه اي و با مخاطب هاي چند ميليوني داستان متفاوت است. آنهايي که ادعاي بزرگ بودن، حرفه اي ديدن کار خبري، پوشش اخبار، رويدادها و انعکاس واقعي آنها و بي طرفي را دارند، چه پاسخي در قبال اين عدم انعکاس و پوشش خبري راهپيمايي بيست ميليون انسان با هر دليل و تفکري را دارند؟!
پس بهتر است آنهايي که احساس مي کنند يا باور دارند که بيگانگان اخبار درست و صحيح را منتشر مي کنند، براساس اين سند که پيرامون آن بحث شد در افکار و احساس خود تجديد نظر کنند.
البته باز هم اين موضوع را فراموش نمي کنيم که فرد خواب را مي شود بيدار کرد اما فردي که خود را به خواب زده است، به راحتي بيدار نمي شود و بعضي ها از اينکه دروغ اين رسانه هاي مثلاً معتبر و مطالب احمقانه شبکه هاي فارسي زبان ماهواره را بشنوند و ببينند و در محافل مختلف اين دروغ ها را بازگو کنند، خوششان مي آيد و طبيعي است براي اين افراد هر چقدر هم دليل و برهان بياوريم که غول هاي رسانه هاي جهان در مسير دلخواه صهيونيست ها حرکت مي کنند و هدف آنها ضربه زدن به اسلام و وحدت مسلمانان است يا اينکه شبکه هاي فارسي زبان سياسي چرت و پرت مي گويند، باز هم آنها قبول نمي کنند.
اما بدنه اصلي جامعه و به خصوص نسل جوان بايد از اين وضعيت حاکم بر ماشين بزرگ رسانه اي جهان هر روز بيش از ديروز مطلع شوند تا واقعيت را از دروغ هاي بزرگ شده تشخيص دهند. هر چند که آرام آرام از قدرت ماشين بزرگ رسانه اي صهيونيسم ها کاسته مي شود و انسان ها بيشتر از قبل در رابطه با اتفاق و رويدادهاي جهان به واقعيت ها دسترسي پيدا مي کنند تا آنچه که توسط غول هاي رسانه اي مهندسي مي گردد و به آنها تحويل داده مي شود!
نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

آفت هایی که گریبانگیر بلوطستان شدند/ تلاش منابع طبیعی برای حفاظت

درنگی در دادگاه متهمان آمیختن خاک و گندم در شیراز

فرهنگسرای رسانه شیراز، یک نام و دیگر هیچ

فرهنگ در اولویت باشد

متخصصان زبان و ادبیات فارسی را دریابید

بازماندگی از تحصیل و زباله گردی

جشن‌های غیرایرانی در سبد خانوار ایرانی

چرا 40 سال مرگ بر آمریکا

آنچه باید در مورد قطره آهن و اطفال بدانیم

قیمت رها شده است؛ نظارت نیز

چکش‌کاری آموزش‌وپرورش برای تقویت حقوق معلمان

خسروشیرین، نگین گردشگری روستایی در شمال فارس

فراموشی و خود فراموشی

فرار رو به جلو

گره کور متروی شیراز در زندگی همسایگان

وقتی خیابان‌ها کودکی را می‌بلعند

خزان کاغذی

سلامتی در دوران سالمندی با تغذیه مناسب

گشتی در خیابان زند شیراز/ سرگردانی میان دلار آبی و سفید

تا کی

کلوخ‌پز؛ شروع پاییز اقلیدی‌ها

بازچرخانی آب طرحی برای سازگاری با کم آبی در فارس است

از کوروش چه می دانیم

قوطی برخی عطاری ها همه چیز دارد بجز سلامتی

فقر مطالعات فرهنگی و اجتماعی درباره عشایر فارس

این سگان، راه سلامت بسته اند

داغ خشکسالی بعلاوه تبرسودجویی، می دهد زغال

فارس در پاسداشت بهمن بیگی عقب افتاد

شیرازی ها تلخ وشیرین هنرهفتم را یادآوری کردند/صفای سینما در گذشته

استاندارد نسبی مدارس

معلمان مدارس غیردولتی و تضییع حقوق

چالش بی‌تحرکی در زنان کارمند

چند می گیری تصادف کنی

به جای دارو

آیا آبی از انرژی خورشیدی گرم می شود

رسانه گردشگری

بازار قیصریه لار، نماد مقاومت در برابر قهر طبیعت

فرزندت کجاست

همنشینی تاریخ و کباب بی بی خانم گل در موزه ای خود ساخته

فرهنگ و خیابان

بود و نبود رسانه ها

دکه های خالی از مطبوعات، انباشته از تنقلات

گران ترین اعتیاد همراه

یخچال، دلوچه دوز کازرونی را دلسرد نکرده است

مردم چه می خواهند

چالش های جهانی شدن اصیل ترین بافت تاریخی خاورمیانه

دیده بان جوان خدا را دید

تالاب های فارس نه جان دارند و نه اعتبار

رؤیای بیداری

آب هست، اعتبار نیست