آخرين مطالب

پارازيت؛ از خواسته مردم تا پيگيري مسئولان مقالات

پارازيت؛ از خواسته مردم تا پيگيري مسئولان

  بزرگنمايي:

فارس انلاين- اين عبارت کليدي در سخنان استاندار فارس در جمع فعالان سياسي اجتماعي شهرستان کازرون در سفر پنجشنبه 30دي ماه به اين شهرستان است که گوياي عزم و اراده مديريت ارشد استان براي پاسخ به خواسته و انتظار افکار عمومي در اين حوزه است.
موضوع پارازيت ها حدود 2 ماهي است که به يکي از بحث هاي پرطرفدار در شبکه هاي اجتماعي استان فارس تبديل شده است و برخي فعالان و استادان دانشگاه نيز از قطعيت ارسال پارازيت در فضاي شهر شيراز سخن گفته اند و گزارش اتاق فکر استان فارس نيز اين موضوع را تاييد کرده است.
اين موضوع سبب شده است که شمار زيادي از مردم درباره سلامتي خود اظهار نگراني کنند و سردردهاي خود را ناشي از ارسال پارازيت ها بدانند.
در اين ميان، در حالي که برخي کاربران در شبکه هاي اجتماعي فراخوان به برگزاري تجمع را راه حلي براي رساندن سخن و پيام خود به مسئولان مي دانند، برخي ديگر راهکار اين موضوع را سپردن پيگيري ها به مديران دولت و کارشناسان و متخصصان مي دانند و با نادرست خواندن برخي محتواها، درباره رفتارهاي شتابزده و احساسي هشدار مي دهند.
** آدرس غلط در موضوع پارازيت ها
يکي از نخستين پيام هاي مبادله شده در فضاي مجازي درباره موضوع پارازيت ها، نامه اي خطاب به مسئولاني در استانداري فارس بود که خواهان بررسي اين موضوع و همراه با ابراز نگراني درباره ارتباط سردردها و مشکلات سلامتي شهروندان برخي مناطق از جمله شهرک گلستان شيراز با ارسال پارازيت ها بود.
اندکي بعد، مباحثات و گفت و گوها در شبکه هاي اجتماعي با ابرازنظرهاي خصوصي برخي پزشکان به شهروندان همراه شد که علت سردردهاي بيماران را ناشي از پارازيت ها مي دانستند و البته در اين ميان،هيچ گاه سندي علمي ارائه نشد.
دراين ميان، مباحثات و گفت و گوها در شبکه هاي اجتماعي به ابراز احساسات و بازنشر فراخوان هاي تجمع مقابل استانداري فارس منجر شد و کاربراني که از سلامتي خود دچار نگراني بوده و هستند، در مقام عمل، چندمرتبه دراين تجمع ها شرکت کردند.
درچنين فضايي بود که فرماندار شيراز از شائبه انتخاباتي بودن موضوع پارازيت ها به روشني سخن گفت.
حيدرعاليشوندي از موضوع پارازيت ها به عنوان برنامه هايي ياد کرد که عده اي با طرح آن نگراني هايي را براي مردم رقم زده اند و در اين باره خطاب به شهروندان شيرازي اظهار کرد: بايد يا به بزرگان اعتماد کنيم يا تحقيقات علمي دانشگاه هاي معتبر شهر؛ مردم بايد اطمينان داشته باشند که مسئولان صداي شما را شنيده اند و از اين رو، دليلي براي تجمعات مختلف وجود ندارد.
رصد فضاي مجازي استان فارس نشان مي دهد که منتقدان دولت نيز از فضاي مبهم و غيرشفاف درباره پارازيت ها سوء استفاده کردند و به بازنشر پيام هاي فراخوان و انعکاس ويژه تجمع هاي مردمي مقابل استانداري با برچسب و کليدواژه "اعتراض" دامن زدند تا اين گونه به دولت هجمه آورند.
و اما اين آدرس غلطي بود که در موضوع پارازيت ها ارائه شد چرا که همگان مي دانند مديران و کارگزاران دولت – آن هم دولت تدبير و اميد که منشور حقوق شهروندي را براي نخستين بار رونمايي کرده است- فشاردهنده دکمه دستگاه پارازيت نخواهند بود.
با امضاي رئيس جمهوري و سکاندار دولت يازدهم بود که منشور حقوق شهروندي رونمايي شده است و دولت خود را مصمم به اجراي آن مي داند و در اين فرايند، چنانچه ديگر نهادها و قوا نيز به ياري دولت بيايند، چشم اندازي روشن را در اين زمينه مي توان متصور بود.
به طور مشخص در ماده 33 منشور حقوق شهروندي آمده است: حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعيض از امکان دسترسي و برقراري ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضاي مجازي بهره مند شوند. اين حق از جمله شامل احترام به تنوع فرهنگي، زباني، سنت ها و باورهاي مذهبي و مراعات موازين اخلاقي در فضاي مجازي است. ايجاد هرگونه محدوديت (مانند فيلترينگ، پارازيت، کاهش سرعت يا قطعي شبکه) بدون مستند قانوني صريح ممنوع است.
ازمنظري ديگر، شايد بتوان گفت اين باور به اراده دولت براي اجراي اين منشور باعث شده است که مردم، استانداري فارس را به عنوان نماينده عالي دولت در استان به عنوان ملجا و پناهگاهي براي طرح بحث و خواسته خود در زمينه پارازيت ها ببينند و صيانت از سلامتي خود را مطالبه کنند.
** محل ارسال پارازيت، از شايعه تا واقعيت
شايد انتشار تصوير رادار نصب شده بر روي ارتفاعات کوه دراک در نزديکي شيراز مهمترين استناد کاربران شبکه هاي اجتماعي درباره محل ارسال پارازيت ها بوده است.
اين پست يکي از پربازديدترين مطالب در شبکه هاي اجتماعي با موضوع پارازيت ها بود و نشان داد که اين موضوع نه تنها به يک دغدغه عمومي تبديل شده و قابل پنهان شدن نيست، بلکه مردم به دنبال يافتن محل ارسال امواج بر فضاي شهر نيز هستند.
اين تصوير که بسياري از مردم شيراز براي نخستين بار آن را مي ديدند در شبکه هاي اجتماعي به عنوان محل ارسال پارازيت معرفي شد اما دکتر سيد محمد جعفر ناظم السادات استاد دانشگاه شيراز با قطعيت در اين باره گفت: سايت رادار هواشناسي شيراز بر روي کوه دراک محل ارسال پارازيت نيست و اين سايت تنها به گردآوري اطلاعات هواشناسي مي پردازد.
به گفته اين استاد دانشگاه، کارکرد اين قبيل دستگاه ها زيرنظر سازمان هواشناسي جهاني است و داده هاي هواشناسي و عملکرد اين دستگاه لحظه به لحظه به اطلاع اين سازمان بين المللي مي رسد و از اين رو، نمي توان کاربري اين دستگاه را تغيير داد.
در کلام اين استاد برجسته، نگراني درباره رفتارهاي احساسي در موضوع پارازيت ها و ضرورت صيانت از رادار هواشناسي در ارتفاعات شيراز نهفته بود.
ناظم السادات در اين باره به ايرنا گفته بود: اين دستگاه در زمان تحريم ها و با هزينه هنگفت وارد کشور شده است و از اين رو، حفظ و نگهداري اين سرمايه ملي بسيار مهم است.
** پيگيري مطالبه مردم
به گفته مسئولان استانداري فارس، از ابتداي طرح بحث پارازيت ها در شبکه هاي اجتماعي، اين موضوع در دستور کار شوراي تامين استان فارس قرار گرفت اما بنا بر پيگيري اين موضوع در فضاي آرامش و مبتني بر فعاليت علمي در فضاي آرامش بود و از اين جهت، اطلاع رساني اين پيگيري ها در خصوص خواسته مردم به زمان روشن شدن نتايج تحقيقات موکول شد.
اين نگاه و ديدگاه را شماري از مسئولان استانداري فارس با حضور در نخستين تجمع مردمي بيان کردند و اين که آنها نيز همچون شهروندان، پيگير موضوع هستند و هرگونه تهديد سلامت مردم را خط قرمز مي دانند.
در اين ميان، استانداري فارس به 2 دانشگاه معتبر و شناخته شده شهر شيراز ماموريت داد تا در موضوع پارازيت ها ورود کنند.
از يک سو، دانشگاه شيراز و بخش هاي علمي فيزيک مامور تحقيق درباره ميزان پراکنش امواج در نقاط مختلف شهر شيراز و اطراف آن شدند و از سوي ديگر، دانشگاه علوم پزشکي شيراز ماموريت يافت تا درباره تاثير پارازيت ها بر سلامتي مردم تحقيق کند و نتايج اين تحقيقات به اطلاع مردم برسد.
در اين سازوکار همکاري علمي، استانداري فارس تاکيد کرده است که ظرفيت هاي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و همچنين سازمان انرژي اتمي براي دستيابي به نتايج روشن به کار گرفته مي شود.
اين تحقيقات در حوزه دانشگاه شيراز به سرعت آغاز شده است و اين دانشگاه مطالعه بر روي امواج محيط را در ساختمان هاي در اختيار خود مانند خيابان ملاصدرا ، پرديس ارم ، تپه ارم ، خيابان معالي آباد، خيابان فرهنگ شهر و ساختمان دانشکده صنعتي شيراز در بلوار شهيد مدرس را انجام داده است؛ مطالعاتي که مي گويد در اين مناطق در خصوص امواج و شدت آنها جاي نگراني نيست.
دکترسيدعلي اکبر صفوي عضو هيات علمي دانشگاه شيراز در اين باره گفته است: براساس پژوهش هاي اوليه اي که صورت گرفته متوسط وجود پارازيت و امواج و تشعشعات در برخي مناطق شيراز 1.25 ( يک و بيست و پنج صدم ) ولت برمتر است که بسيار کمتر از تشعشعات يک گوشي موبايل هنگام مکالمه تلفني است.
و اما مناطقي مانند شهرک گلستان در غرب شيراز که بيشترين مطالب شبکه هاي اجتماعي درباره پارازيت ها مرتبط با اين منطقه است، در نوبت تحقيق علمي قرار دارند.
به گفته صفوي، دانشگاه شيراز در انتظار دريافت مجوزهاي مربوطه براي اندازه گيري تشعشعات در خيابان هاي قدوسي شرقي و غربي ، شهرک گلستان، فلکه گاز، خيابان و ميدان معلم و برخي مناطق ديگر درشيراز است.
همچنانکه انتظار مي رود شهروندان به دانشگاه هاي پرآوازه شهر خود اعتماد کنند و از رويکرد احساسي در اين زمينه خودداري کنند، از سوي ديگر افکار عمومي نيز انتظار دارد که اينک که زمينه پژوهش علمي درباره پارازيت ها فراهم شده است، صدور مجوزها به دانشگاهيان براي تحقيق در مناطق مختلف شهر شيراز شتاب گيرد تا اين بار براي هميشه پرونده پارازيت ها در شهر شيراز به نتيجه علمي و دقيق برسد.
ماده يک منشور حقوق شهروندي بيان مي کند: شهروندان از حق حيات برخوردارند. اين حق را نمي توان از آنها سلب کرد مگر به موجب قانون.
ماده 2 اين منشور نيز مي گويد: شهروندان از حق زندگي شايسته و لوازم آن همچون ... و شرايط محيط زيستي سالم و مطلوب براي ادامه زندگي برخوردارند.
اين نگاه خردورزانه و مبتني بر کرامت انساني دولت تدبير و اميد به حقوق شهروندان است که مردم شيراز را به تعيين تکليف موضوع پارازيت ها اميدوار ساخته است.
نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

متخصصان زبان و ادبیات فارسی را دریابید

بازماندگی از تحصیل و زباله گردی

جشن‌های غیرایرانی در سبد خانوار ایرانی

چرا 40 سال مرگ بر آمریکا

آنچه باید در مورد قطره آهن و اطفال بدانیم

قیمت رها شده است؛ نظارت نیز

چکش‌کاری آموزش‌وپرورش برای تقویت حقوق معلمان

خسروشیرین، نگین گردشگری روستایی در شمال فارس

فراموشی و خود فراموشی

فرار رو به جلو

گره کور متروی شیراز در زندگی همسایگان

وقتی خیابان‌ها کودکی را می‌بلعند

خزان کاغذی

سلامتی در دوران سالمندی با تغذیه مناسب

گشتی در خیابان زند شیراز/ سرگردانی میان دلار آبی و سفید

تا کی

کلوخ‌پز؛ شروع پاییز اقلیدی‌ها

بازچرخانی آب طرحی برای سازگاری با کم آبی در فارس است

از کوروش چه می دانیم

قوطی برخی عطاری ها همه چیز دارد بجز سلامتی

فقر مطالعات فرهنگی و اجتماعی درباره عشایر فارس

این سگان، راه سلامت بسته اند

داغ خشکسالی بعلاوه تبرسودجویی، می دهد زغال

فارس در پاسداشت بهمن بیگی عقب افتاد

شیرازی ها تلخ وشیرین هنرهفتم را یادآوری کردند/صفای سینما در گذشته

استاندارد نسبی مدارس

معلمان مدارس غیردولتی و تضییع حقوق

چالش بی‌تحرکی در زنان کارمند

چند می گیری تصادف کنی

به جای دارو

آیا آبی از انرژی خورشیدی گرم می شود

رسانه گردشگری

بازار قیصریه لار، نماد مقاومت در برابر قهر طبیعت

فرزندت کجاست

همنشینی تاریخ و کباب بی بی خانم گل در موزه ای خود ساخته

فرهنگ و خیابان

بود و نبود رسانه ها

دکه های خالی از مطبوعات، انباشته از تنقلات

گران ترین اعتیاد همراه

یخچال، دلوچه دوز کازرونی را دلسرد نکرده است

مردم چه می خواهند

چالش های جهانی شدن اصیل ترین بافت تاریخی خاورمیانه

دیده بان جوان خدا را دید

تالاب های فارس نه جان دارند و نه اعتبار

رؤیای بیداری

آب هست، اعتبار نیست

توان بیش از پیش آثار تاریخی فارس برای جهانی شدن

مسئولان پیوند خود را با مردم محکم کنند

کلیسای چهارصدساله شیراز نیازمند مهربانی

عرصه بر حیات وحش تنگ شده است/ پرندگان مهاجر به فارس نمی آیند